مثل انگلیسی :

 

انسان در این عالم چو شبح سرگردانی است که هنگام عبور از این راه حتی سایه ای از خود به یادگار نمی گذارد .


/ 2 نظر / 3 بازدید
فروغ

چرا زخم های زیادی جا میزاره .

امیر

حق ××× شبح به معنای روح و سایه و ... این ها با «ح» درست تر است تا با «ه»! گمان کنم