رومن رولان :

 

 

کسانی هستند که انسان دوستشان ندارد، به این علت که می ترسد دل بسته شان شود.

 

/ 4 نظر / 4 بازدید
. . . .

شايد هم دوستشان دارد اما در درون خودش انكار مي كند. اين دردناك ترين نوع لجبازي است. خيلي بده اصن افتضاحه

. . . .

داري نزديك ميشي محمدزضا [دست]

. . . .

به یک روز یک جمله [لبخند]

رها

اگه عشق دل آدم را تکون نده...چطور بفهمه که زنده ست؟ مدار صفر درجه- احمد محمود