ژان روستان :

 

من اگر در بهشت باشم، ولی به من بگویند که حق نداری جهنم را به این بهشت ترجیح بدهی، از آن بهشت بیرون می روم!

 

/ 4 نظر / 4 بازدید
لیلا

بي تو اي آزادي اي والا كلام گر نباشي در ميان بايد كه از دنيا گريخت ====================================== من با ژان موافقم صد در صد. از حرف زور متنفرم [دست]

آفتاب

به بهشت نمیروم اگر مادرم انجا نباشد (حسین پناهی)

لیلا

تمام الفاظ جهان را در اختيار داشتيم و آن نگفتيم كه به كار آيد چرا كه تنها يك سخن يك سخن در ميان نبود: ))آزادي(( ما نگفتيم تو تصويرش كن شاملو

نسترن

درود به آزادی :)