ویکتور هوگو :

 

 

هرگز به کسانی که رنج می برند نخند و گاهی برای کسانی که می خندند ناراحت شو.


/ 3 نظر / 21 بازدید
لیلا

می خندی اما ... [افسوس]

لیلا

چه سکوت غریبانه ای دلم گرفت [افسوس]

پرنیان

استاشیا توشر ما نگرانیم که کودک در آینده چه سرنوشتی پیدا می کند، اما فراموش می کنیم که او موجودی است که امروز هم وجود دارد.