محتشم کاشانی :

 

کمند مهر چنان پاره کن که گر روزی ... شوی ز کرده پشیمان به هم توانی بست


/ 2 نظر / 4 بازدید
امیر

حق ××× من رشته محبت خود پاره می کنم / شاید گره خورَد به تو نزدیک تر شود (صائب)

پریسا

عجیب موافقم... یه راه برای برگشت بزاریم [گل]