آلبرکامو :

 

  


جسارت زیادی می خواهد که خودت باشی...    

/ 2 نظر / 5 بازدید
. . . .

بععععله جسارت مي خواد هزينه داره گاهي هم به ضرر آدم تموم ميشه اما ارزشش و داره

بدخط

اما این تشویق داره واقعا