مارگریت دوراس :

 

 

برایِ من مهم نیست که حتما به جایی برسم، مهم این است از آن‌جایی که هستم، بروم!

 

/ 3 نظر / 23 بازدید

كاملا مخالفم و فكر مي كنم اينم جزو اون يكي دو درصديه كه از فيلترت نگذشته [مغرور]

. . . .

گفتند: «كلاغ»، شادمان گفتم: «پر» گفتند: «كبوتران مان»، گفتم: «پر» گفتند: «خودت»، به اوج اندیشیدم در حسرت رنگ آسمان، گفتم: «پر» گفتند: «مگر پرنده ای؟»، خندیدم گفتند: «تو باختی» و من رنجیدم در بـازی كـودكان، فریبـم دادنـد احســاسِ بزرگِ پـر زدن را چیـدم آن روز به خـاك، آشنـایم كردند از نغمـه‏ ی پــرواز، جـدایـم كردنـد آن باور آسمــانی، از یادم رفت در پهنه ی این زمین، رهایم كردند حالا، همه عزم پـر گرفتن دارند دستـان مـرا دوبـاره می ‏آزارنــد همراه نگاه مات و بی بـاور من از روی زمین به آسمــان می‏ بارند گفتند: «پرنده»، گریه‏ ام را دیدند دیوانه ‏ی خـاك بودم و فهمیدنـد گفتم كه: «نمی ‏پرد»، نگاهم كردند بـر بـازیِ اشتباهِ من خندیدند

بدخط

راه می جویم در ظلمت یا ...