افلاطون :

 

عوام ثروتمند را محترم می دارند و خواص دانشمند را .

 

/ 2 نظر / 15 بازدید
!

ممنون

پریسا

همون علم بهتر است یا ثروت دیگه... با کمال وقاحت عرض میکنم:چندسالیست ب جرگه ی عوام پیوسته ام جناب افلاطون رویم سیاه! از سواطم! هیچ چیز عایدم نگشت...