رومن پولانسکی :

 

 

بزرگترین لذت در زندگی انجام کاریست که دیگران می گویند: تو نمی توانی !

 

 / 3 نظر / 14 بازدید
. . . .

اوهوووم. دقیقا باید اونکار و انجام بدی و لذتشو ببری

. . . .

[گل]

DadashYavar

هرگز از کسانی که با من موافق بوده ان چیز جدیدی نیاموخته ام...