آلدوس هاکسلی :


یکی از فواید اصلی رفیق این است که جور تلافی هایی را که می خواهیم ولی نمی توانیم سر دشمنانمان در آوریم بکشد !
 


/ 3 نظر / 20 بازدید
. . . .

رفاقت با تو خيلي خطرناكه پس! [چشمک]

. . . .

نگرفتم پسر هم روزه ام و هم بعد از یه روز کاری شلوغ مغزم نکشید would you please explain more? [سوال]

. . . .

الان گرفتم موضوع رو! اوکي خوش باشي در کنار دوستان واقعيت