مارسل پروست :
ساعت ٩:۳٦ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٤/۱۱  

 

 

کافی است با زنی زندگی کنی تا دیگر هیچ از آنچه تو را دلداده ی او کرده بود بجا نماند.