ساندرز نورول :
ساعت ۸:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٥/٢٠  

 

اگر خواهان ِ جاودانه شدن هستی ، دست ِ کم یک کار را به خوبی انجام بده ؛