کنفسیوس :
ساعت ۸:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱/۳۱  

 

شرافتمند هر چه را می خواهد در خود می جوید و فرومایه در دیگران جستجو می کند .