اری زیر ژیل :
ساعت ۳:٢۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٢۱  

 

ایده آل اندیشه هاییست که تحقق آنها مربوط به مبارزه است .