مثل انگلیسی :
ساعت ۱٢:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۳/۸  

 

انسان در این عالم چو شبح سرگردانی است که هنگام عبور از این راه حتی سایه ای از خود به یادگار نمی گذارد .