اِزرا پاو ِند :
ساعت ۱:٥٤ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۳/٧  

 

زنها منبع الهامند و آدم نباید تنها به یکی از آنها بسنده کند