محمد (ص) :
ساعت ٥:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/٢٦  

 

سه چیز را در دنیا دوست میدارم : زن ، عطر ، نماز ...