کانت :
ساعت ۱٢:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱/٢۸  

 

چنان باش که بتوانی به هر کس بگویی مثل من رفتار کن .