ناهق کمال :
ساعت ٦:۱٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/۱۳  

 

طالب لطف هیچ کس مباش که گوهر آزادی را به عوض خواهی داد .