مارک توین :
ساعت ۸:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱/۳  بیست سال بعد بابت کارهای که نکرده ای، بیشتر افسوس می خوری تا کارهایی که کرده ای