محتشم کاشانی :
ساعت ٢:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٢/۱٠  

 

کمند مهر چنان پاره کن که گر روزی ... شوی ز کرده پشیمان به هم توانی بست