ویکتور هوگو :
ساعت ٥:٥٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۱٠/۱٥  

 

 

هرگز به کسانی که رنج می برند نخند و گاهی برای کسانی که می خندند ناراحت شو.