بهومیل هرابال :
ساعت ۱:٠۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۸/۱۳  

 


کسانی که شما را دوست دارند حتی اگر هزار دلیل برای رفتن داشته باشند ترکتان نخواهند کرد، آنها یک دلیل برای ماندن خواهند یافت.