گارنیلد :
ساعت ۱٢:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/٢/٦  

 

می خواهم از خود یک انسان بزرگ بسازم ، و اگر در این کار موفق شوم در هر کار دیگر موفق خواهم بود .